מחקרים

מהם שיעורי ההתמדה במעכבי JAK שונים בדלקת מפרקים שגרונית?

במחקר נמצא כי שיעור ההחזקה למשך 24 חודשים של מעכבי JAK בחולי דלקת מפרקים שגרונית עלה על 80%, ללא הבדלים משמעותיים בין מעכבי JAK השונים

היעילות של מעכבי יאנוס קינאז (JAKi, Janus kinase inhibitors) בדלקת מפרקים שגרונית הוכחה בבירור. עם זאת, מידע על שיעורי ההתמדה עם מעכבי JAK שונים הניב נתונים סותרים. במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Scandinavian Journal of Rheumatology, ביקשו חוקרים לחשב ולהשוות את שיעורי ההתמדה עם מעכבי JAK שונים בקבוצה גדולה של חולי דלקת מפרקים שגרונית.

חולי דלקת מפרקים שגרונית שטופלו בלפחות מעכב JAK אחד והיו במעקב במרכז של החוקרים זוהו בדיעבד. החוקרים בחנו את הקשר של מאפיינים בתחילת המחקר להתמדה בתרופה. בנוסף, החוקרים ניתחו שינויים בציון פעילות המחלה ב-28 מפרקים בשילוב חלבון מגיב C (DAS28-CRP, 28-joint Disease Activity Score–C-reactive protein) ובציון של מדד הפעילות הקלינית של המחלה (CDAI, Clinical Disease Activity Index) בין תחילת המחקר ל-12 חודשים לאחר מכן.

המחקר כלל 365 מטופלים, עם סך של 463 קורסים טיפוליים. טופסיטיניב (Tofacitinib) הייתה מעכב ה-JAK הנרשם ביותר (33%), ואחריה בריציטיניב (baricitinib) (25%), אופדסיטיניב (upadacitinib)(24%) ופילגוטיניב (filgotinib) (21%). משך הטיפול הממוצע היה 24 ± 17 חודשים, עם מקסימום של 70 חודשים. תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר 24 חודשים, שיעור ההתמדה הכולל היה 86%. שיעורי ההתמדה לא היו שונים באופן מובהק בין מעכבי ה-JAK השונים. המנבא היחיד להפסקת הטיפול היה טיפול קודם בתרופה ביולוגית המשנה את מהלך המחלה (biological disease-modifying anti-rheumatic drug, bDMARD) (יחס סיכונים 1.65, רווח בר סמך 95%: 1.08-2.53; p = 0.021). בנוסף, הייתה הפחתה מובהקת בציוני DAS28-CRP ו-CDAI שנה אחת לאחר תחילת הטיפול.

החוקרים מסכמים כי בקבוצה גדולה וחד-מרכזית זו, שיעור ההתמדה הכולל ל-24 חודשים עבור מעכבי JAK היה גדול מ-80%. כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בהתמדה בטיפול בין מעכבי JAK שונים. עם זאת, ההתמדה הייתה נמוכה יותר בחולים שטופלו בעבר עם תרופות ביולוגיות משנות מהלך מחלה אחרות.

מקור:

Farina, N., Tomelleri, A., Boffini, N., Cariddi, A., Calvisi, S., Viapiana, N., … Dagna, L. (2024). Retention rates of different Janus kinase inhibitors in rheumatoid arthritis: experience from a large monocentric cohort. Scandinavian Journal of Rheumatology, 1–5.https://doi.org/10.1080/03009742.2024.2353433

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  טופסיטיניב,  בריציטיניב,  אופדסיטיניב,  מעכבי JAK
תגובות