מחקרים

צריכת מינרלים נקשרה עם סיכון מופחת לדלקת מפרקים שגרונית

צריכה מרובה של מגנזיום, נחושת ואשלגן בתזונה נקשרה באופן הפוך עם הסיכון להתפתחות של דלקת מפרקים שגרונית. יתכן ולמינרלים אלו ישנה השפעה המגינה מפני התפתחות של דלקת מפרקים שגרונית

11.01.2024, 14:59
טבליות מגנזיום (צילום: אילוסטרציה)
טבליות מגנזיום (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין צריכת Mg (מגנזיום), Cu (נחושת) ו-K (אשלגן) והסיכון לדלקת מפרקים שגרונית (RA) עדיין אינו ברור דיו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMC public health', מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין צריכת Mg, Cu ו-K לבין התפתחות של RA.

לצורך כך החוקרים השתמשו בנתונים מה-National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2018 על מנת לבדוק את הקשר בין צריכת Mg,יCu ו-K לבין הסיכון ל-RA בקרב מבוגרים בארצות הברית. לאחר תיקנון לגיל, מין, גזע, BMI, רמת השכלה, היסטוריית עישון, צריכת אלכוהול, ה-Poverty Income Ratioי(PIR) המשפחתי, סוכרת, וצריכת האנרגיה היומית הכוללת, החוקרים השתמשו במודלי רגרסיה לוגיסטית ו-smooth curve fitting על מנת לבחון את הקשר בין צריכת Mg,יCu ו-K לבין RA.

במחקר נכללו בסך הכל 18,338 משתתפים (ביניהם 1,008 חולי RA). יחסי הסיכויים המתוקננים ומרובי משתנים (רווח בר-סמך של 95%) של RA היו [0.66 (0.51, 0.84)], [0.76 (0.60, 0.97)] ו-[0.75 (0.58, 0.97)] ברביעון (quartile) הגבוה ביותר לעומת הנמוך ביותר של צריכת מגנזיום, בהתאמה. כמו כן, נמצא קשר שאינו ליניארי בין צריכה של Cu ובין RA. כאשר הצריכה של Cu (ln) הייתה בין 0.6-2.2 מיליגרם, הסיכון ל-RA ירד ב-26% על כל עלייה של 1 מיליגרם בצריכה של Cuי[0.74 (0.58, 0.96)].

החוקרים מסכמים כי יתכן וצריכה גבוהה יותר של Mg,יCu ו-K עשויה להיות קשורה באופן הופכי עם הסיכון ל-RA בקרב מבוגרים. כמו כן, ונמצא קשר הפוך בצורת L בין צריכת Cu בתזונה לבין RA.

מקור:

Fang, J., Cao, T., Liu, C. et al. Association between magnesium, copper, and potassium intakes with risk of rheumatoid arthritis: a cross-sectional study from National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). BMC Public Health 23, 2085 (2023). https://doi.org/10.1186/s12889-023-16906-y

נושאים קשורים:  מחקרים,  מינרלים,  נחושת,  מגנזיום,  אשלגן,  תזונה,  דלקת מפרקים שגרונית
תגובות