מחקרים

מעכבי JAK עשויים לסייע לחולי דלקת מפרקים שגרונית הסובלים מאנמיה

חולי דלקת מפרקים שגרונית אשר סובלים מאנמיה הראו שיפור בערכי ההמוגלובין בעקבות טיפול עם מעכבי JAK, תוך איזון ברמת פעילות המחלה

אנמיה מהווה גורם שכיח יחסית לתחלואה נלווית בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית (RA), אשר נקשרת עם פעילות מחלה גבוהה ופרוגנוזה גרועה. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Rheumatology (Oxford)', מטרת החוקרים הייתה לבדוק אילו b/ts-DMARDs עשויים להיות האופטימליים מבחינת איזון האנמיה ושליטה בפעילות ה-RA בחולים הסובלים ממחלות אלו.

לצורך כך, החוקרים בדקו את השינוי ברמות ההמוגלובין, שיעורי הדבקות לטיפול התרופתי, ופעילות המחלה לאחר טיפול בחולי RA עם b/ts-DMARDs בעלות אופני פעולה שונים [מעכבי tumour necrosis factor (TNFi), immunoglobulin fused with cytotoxic T-lymphocyte antigen (CTLA- 4-Ig), מעכבי interleukin-6 receptor inhibitors (IL-6Ri) ומעכבי Janus-kinaseי(JAKi)]. החולים רובדו על סמך רמות ה-Hb בבסיס באמצעות המרשם התצפיתי הרב-מרכזי של חולי RA ביפן (עוקבת ANSWER).

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 2,093 חולי RA, אשר סווגו לשלוש קבוצות בהתבסס על שלשים (tertiles) של ערכי ה-Hb בבסיס (Hblow: אנמיה, Hbint: ערך בינוני, Hbhigh: ללא אנמיה). מתוצאות החוקרים עולה כי הטיפול עם IL-6Ri העלה את רמות ה-Hb בכל הקבוצות (השינוי הממוצע לאחר 12 חודשים בקבוצת ה-Hblow1.5+ גרם/דציליטר, Hbint 0.7+ גרם/דציליטר, ו-Hbhigh 0.1+ גרם/דציליטר).

הטיפול עם JAKi העלה גם כן את רמת ה-Hb בחולי RA עם אנמיה, ושמר או הפחית את רמת ה-Hb בחולים שאינם אנמיים (השינוי הממוצע לאחר 12 חודשים, Hblow +0.6 גרם/דציליטר, Hbint 0 גרם/דציליטר, ו- Hbhigh -0.3 גרם/דציליטר). עוד נמצא כי בקרב חולי RA עם אנמיה, שיעורי ההיצמדות לטיפול המתוקננים ל-3 שנים היו גבוהים יותר תחת הטיפול עם JAKi, ולאחר מכן עם IL-6Ri,יCTLA4-Ig, ו-TNFi (78.6%, 67.9%, 61.8% ו-50.8%, בהתאמה). לא נמצאה שונות מבחינת פעילות המחלה תחת טיפולי ה-b/ts-DMARDs השונים לאחר 12 חודשים.

לסיכום, ממצאי החוקרים, אשר מתבססים על נתוני עולם אמיתי, מצביעים על כך ש-IL-6Ri ו-JAKI עשויים לטפל ביעילות בחולי דלקת מפרקים שגרונית הסובלים מאנמיה ו-RA.

מקור:

Yoichi Nakayama and others, IL-6 inhibitors and JAK inhibitors as favourable treatment options for patients with anaemia and rheumatoid arthritis: ANSWER cohort study, Rheumatology, 2023;, kead299, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kead299

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  מעכבי JAK,  אנמיה,  תרופות אנטי-ראומטיות משנות מחלה
תגובות