מחקרים

אילו גורמים משפיעים על ההתמדה בטיפול עם תרופות ביולוגיות בדלקת מפרקים שגרונית?

חוקרים מצאו כי מין זכר, שימוש מקביל ב-DMARDs מקובלות, ותחילת טיפול ביולוגי בשנים קודמות קשורים להתמדה ארוכה יותר בטיפול בדלקת מפרקים שגרונית באמצעות תרופות ביולוגיות

טיפול תרופתי (צילום: אילוסטרציה)

היעדרה של כמות מספקת של ניסויים המשווים בין תרופות ביולוגיות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (bDMARDs), גורם לכך שבחירת קו הטיפול הביולוגי הראשון תיעשה על פי העדפתו האישית הראומטולוג המטפל. התמדה בטיפול עם תרופה הביולוגית הראשונה שניתנה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (RA) למשך זמן ארוך, נמצא לרוב במתאם עם הפוגה מוקדמת.

בכתב העת Rheumatology International פורסם מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה, שנערך במטרה לזהות גורמים הקשורים לשימוש ממושך בתרופות ללא הפסקת טיפול מוקדמת.

החוקרים זיהו חולי RA תוך שימוש בקודים אבחנתיים מתוך ה ICD-9. חולי RA "אמיתיים" הוגדרו ככאלה שמילאו בנוסף, לפחות אחד מהקריטריונים מהבאים: קבלת טיפול באמצעות DMARD קונבנציונאלי (cDMARD), תוצאה חיובית בבדיקה לנוכחות נוגדני RF או anti-CCP, או אבחנה של דלקת מפרקים שגרונית שניתנה על ידי ראומטולוג. החוקרים השוו את משך הזמן בו הצליחו המטופלים להתמיד בטיפול, וזיהו גורמים הקשורים למשך זמן ארוך יותר.

במחקר נכללו 4,268 חולי RA אמיתיים בין השנים 2000–2017. 820 חולים (19.2%) קיבלו טיפול עם bDMARD אחד לפחות. שכיחות המרשמים של התרופות הביולוגיות השונות הייתה כדלהלן: אתאנרספט (42.9% , 352), אדלימומאב (143, 17.4%), אינפליקסימאב (142, 17.3%) וטוסיליזומאב (58, 7.1%).

טיפול עם אינפליקסימאב היה קשור להתמדה הארוכה ביותר בטיפול (47.1 חודשים ± 46.3), ואילו טיפול באמצעות גולימומאב (golimumab) היה קשור למשך הטיפולי הקצר ביותר (14.9 חודשים ± 15.1).

הגורמים שנמצאו כקשורים להתמדה ממושכת יותר בטיפול היו מין זכר (יחס סיכונים [HR] = 0.76, רווח בר-סמך 95%: 0.63-0.86; p = 0.001), שימוש מקביל ב-DMARDsי(0.79, 0.68 - 0.98 ; p = 0.031) והתחלת טיפול ב- bDMARD בשנים קלנדריות קודמות (1.12, 1.10–1.18 ; p = 0.0001).

לסיכום, מין זכר, שימוש מקביל ב-cDMARDs מקובלות, ותחילת טיפול ביולוגי בשנים קודמות קשורים להתמדה ארוכה יותר בטיפול בדלקת מפרקים שגרונית באמצעות תרופות ביולוגיות.

מקור: 

Naffaa, ME et al. Rheumatology International. 2021 Sep 16. doi: 10.1007/s00296-021-04989-y

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  תרופות ביולוגיות,  התמדה בטיפול
תגובות