תוחלת חיים

גורמי סיכון, תוחלת חיים והוצאות רפואיות בקרב מטופלי דלקת מפרקים שגרונית

במחקר זה הודגמה עליה בתוחלת החיים וכן בממוצע ההוצאות הכספיות הרפואיות במהלך החיים של מטופלי דלקת מפרקים שגרונית, מאז כניסת הטיפולים הביולוגיים בשנת 2003

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Arthritis & Rheumatology, חוקרים העריכו את שיעור ההיארעות המצטבר של דלקת מפרקים שגרונית (RA) בקרב אוכלוסיה מטאיוואן בגילאים 16-84. כמו כן, הם העריכו את תוחלת החיים, אובדן תוחלת החיים, והוצאות רפואיות לאורך החיים עבור דלקת מפרקים שגרונית בטאיוואן לאחר 2003, כאשר החלו להציע טיפולים ביולוגיים. לצורך עריכת המחקר, החוקרים אספו מידע מתביעות בין השנים 1999-2016 מה-National Health Insurance program of Taiwan, ותיקפו את הנתונים לפי ה-Catastrophic Illness Registry על מנת לבסס את אוכלוסיית המחקר. עבור כל מקרה של RA, החוקרים דימו רפרנטים תואמים למין, גיל ושנה והעריכו את תוחלת החיים שלהם. ההבדל בתוחלת החיים הצפויה בין רפרנט לבין מטופל RA הוגדר כאובדן תוחלת החיים של מטופל ה-RA. הוצאות רפואיות ממוצעות הוכפלו בשיעורי השרידות התואמים ונסכמו לפי שנות החיים, על מנת לחשב את סך ההוצאות הרפואיות במהלך כל שנות החיים.

החוקרים מצאו כי סך של 29,352 מקרים חדשים של RA התגלו בין 2003-2016. נראתה מגמה יורדת בשיעורי היארעות מצטברים בקבוצת הגילאים 16-84 בשני המינים. תוחלת חיים ממוצעת לאחר אבחנה עם RA עמדה על 26.3 שנים, וממוצע העלויות לתקופת החיים עמד על $72,953. למטופלי RA נמצא אובדן בממוצע תוחלת החיים הצפויה של 4.97 שנים. נשים עם RA שרדו 1-2 שנים יותר מאשר גברים עם RA באותו הגיל, דבר שהוביל גם להוצאות כספיות גבוהות יותר עבור נשים. היות ותוחלת החיים של נשים בטאיוואן היתה גבוה יותר ב-6-7 שנים, אובדן תוחלת החיים עבור נשים עם RA היה גבוה יותר בהשוואה לגברים עם RA. ההוצאות הרפואיות לשנה היו דומות בקרב שני המינים.

החוקרים סיכמו כי מאז תחילת השימוש ועליה בזמינותם של הטיפולים הביולוגיים, מטופלי RA חיים למשך יותר שנים ונדרשים לעלויות רפואיות גבוהות יותר, על כן יש צורך במעקב והערכת פרופיל העלות-תועלת של הטיפול.

מקור: 

Chiu YM, Lu YP, Lan JL, Chen DY, Wang JD. Arthritis Rheumatol. 2021;73(5):750-758. doi:10.1002/art.41597

נושאים קשורים:  תוחלת חיים,  דלקת מפרקים שגרונית,  טיפולים ביולוגיים,  הוצאות רפואיות,  מחקרים
תגובות