טיפול דופאמינרגי

שימוש בתרופות דופמינרגיות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית

בסקירה זו סיכמו החוקרים את הידע הקיים כיום בנוגע לראיות התומכות בשימוש אפשרי של תרופות דופמינרגיות לטיפול בדלקת מפרקים בעתיד

ישנן ראיות קליניות המצביעות על קשר סיבתי בין דלקת מפרקים שגרונית (RA) למערכת הדופמינרגית, ומספר מחקרים תיארו השתנות של המחלה בחולים המטופלים עם תרופות דופמינרגיות. על אף ראיות מעניינות אלה, השפעות ישירות של דופמין על RA לא נלקחו בחשבון כאופציה טיפולית עד לעשור האחרון.

מחקרים שנערכו לאחרונה מאשרים את קיומה של השפעה ישירה של דופמין על התגובה של מערכת החיסון וכן על בניית העצם מחדש ועל דלקת מפרקים, גם בבני אדם וגם במודלים שונים של דלקת מפרקים בבעלי חיים. על אף שמחקר נוסף דרוש על מנת לקבוע באופן מדוייק את ההשפעה של דופמין ב-RA, תוצאות אלה מעודדות ותומכות בשימוש אפשרי של תרופות דופמינרגיות לטיפול בדלקת מפרקים בעתיד. בנוסף, מחקרים אלה מצביעים על כך ששימוש בתרופות דופמינרגיות לטיפול בתחלואה נלווית, עשוי להשפיע על התגובה החיסונית ועל התקדמות המחלה בחולי RA. בסקירה זו סיכמו החוקרים את הידע העדכני הנוגע להשפעות של תרופות דופמינריגות על RA ותיארו את הפוטנציאל של תרופות דופמינרגיות כאסטרטגיה טיפולית עתידית בדלקת מפרקים.

מקור: 

Silvia Capellino (2020) Journal of Neuroimmune Pharmacology DOI: 10.1007/s11481-019-09850-5

נושאים קשורים:  טיפול דופאמינרגי,  דופאמין,  דלקת מפרקים שגרונית,  מחקרים
תגובות