מחקרים

מחקר "ראש בראש": אופדסיטיניב מול טופסיטיניב בדלקת מפרקים שגרונית בינונית-קשה

הושוותה יעילות הטיפול באופדסיטיניב פעם ביום כמונותרפיה או יחד עם מטוטרקסט לעומת טופסיטיניב פעמיים ביום עם מטוטרקסט בחולים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית

24.12.2020, 12:09
דלקת מפרקים שגרונית (צילום: אילוסטרציה)

מונותרפיית אופדסיטיניב יחד עם מטוטרקסט מובילות לשיעורים גבוהים יותר של השגת ACR50 ו-ACR70, כמו גם שיעורים גבוהים יותר של השגת הפוגה קלינית לעומת טיפול עם טופסיטיניב ומטוטרקסט.

אופדסיטיניב וטופסיטיניב הן שתי תרופות המעכבות את Janus kinase המאושרות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית בינונית-קשה. עם זאת, רק מעט מחקרים השוו "ראש בראש" את שתי התרופות.

במחקר שפורסם בכתב העת Rheumatology Therapy חוקרים השוו בין אופדסיטיניב 15 מ"ג פעם ביום כמונותרפיה או יחד עם מטוטרקסט לעומת טופסיטיניב 5 מ"ג פעמיים ביום עם מטוטרקסט בחולים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית. על מנת להשוות בין הטיפולים, החוקרים השתמשו בהשוואות בלתי ישירות מתוקננות (MAIC-matching adjusted indirect comparisons).

הנתונים עבור השוואת שתי התרופות נלקחו משורה של מחקרים קליניים ובכלל זה מחקרי ה-SELECT-MONOTHERAPY, ORAL, יSELECT-COMPARE. התוצאים שנבדקו על ידי החוקרים היו השגת ACR20/50/70 והפוגה קלינית שהוגדרה כציון SDAIי(CRP) השווה או קטן מ-3.3, ציון CDAI השווה או קטן מ-2.8 וציון DAS28-ESR/CRP הקטן מ-2.6. השוואת התוצאים הללו בוצעה עבור אופדסיטיניב לעומת טופסיטיניב ומטוטרקסט לאחר שלושה חודשי טיפול ועבור אופדסיטיניב ומטוטרקסט לעומת טופסיטיניב ומטוטרקסט לאחר שלושה ושישה חודשים.

החוקרים מצאו כי לאחר שלושה חודשים, מונותרפיית אופדסיטיניב הובילה לשיעור גדול ב-9.9% של השגת ACR70 לעומת טופסיטיניב ומטוטרקסט בעוד שאופדסיטיניב ומטוטרקסט הובילו לשיעור גדול יותר ב-12.9% של השגת ACR50 לעומת טופסיטיניב ומטוטרקסט. לאחר שישה חודשי טיפול, יותר חולים אשר קיבלו אופדסיטיניב ומטוטרקסט חוו הפוגה קלינית מאשר חולים שקיבלו טופסיטיניב ומטוטרקסט עם שיעור הגדול ב-9.1% עבור השגת SDAI, שיעור הגדול ב-7.5% עבור השגת CDAI, ושיעור הגדול ב-11.3% עבור השגת DAS28.

החוקרים סיכמו כי לאחר שלושה ושישה חודשי טיפול, מונותרפיית אופדסיטיניב יחד עם מטוטרקסט מובילות לתוצאים משופרים לעומת טיפול עם טופסיטיניב ומטוטרקסט בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית.

מקור: 

Edwards, C.J. et al. (2020) Rheumatology Therapy. doi: 10.1007/s40744-020-00257-w. Online ahead of print.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אופדסיטיניב,  טופסיטיניב,  דלקת מפרקים שגרונית