מחקרים

מחסור בוויטמין D עלול להחמיר את חומרת דלקת הפרקים השיגרונית

הקורלציה בין חוסר ויטמין D לבין מוגבלות, התקדמות רדיוגרפית ופעילות מחלה בדלקת פרקים שגרונית מוקדמת: מחקר עוקבה של ESPOIR

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקורלציה בין רמות הבסיס של ויטמין D בסרום לבין גורמים כמו פעילות דלקת הפרקים השיגרונית, המוגבלות והנזק הרדיוגרפי בשנה הראשונה לגילוי דלקת פרקים שיגרונית (RA).

בקרב חולי דלקת פרקים מוקדמת שנכללו בעוקבת ESPOIR, הוערכו חולים עם RA מוקדם. רמות הבסיס של 25-הידרוקסי ויטמין D2 וויטמין D3 נמדדו וכן הוערכו קשרים בסיסיים בין רמת ויטמין D לבין פעילות המחלה ב-28 מפרקים, בהתבסס על קצב שקיעת אריתרוציטים (DAS28-ESR). עוד הוערכו שאלון הערכת בריאות אינדקס מוגבלות (HAQ-DI), וכן הוערכו גם van der Heijde modified total Sharp scoreי(mTSS). ניתוח דו-משתני שימש להערכת הקשר בין רמת ויטמין D להתקדמות רדיוגרפית (mTSS גדל בנקודה אחת) או מוגבלות (HAQ-DI ≥ 0.5) במשך 12 חודשים. רגרסיה לוגיסטית מרובת צעדים שבוצעה צעד אחר צעד שימשה להערכת הקשר הבלתי תלוי של משתני הבסיס והתוצאים.

בקרב 813 מטופלים עם דלקת פרקים מוקדמת, נתונים עבור 645 מטופלים עם RA נותחו. רמות ויטמין D היו < 10 ng/mL (קבוצה 1, חוסר), 10-29.9 ng/mL (קבוצה 2, רמה נמוכה) ו- ≥ 30 ng/mL (קבוצה 3, רמות נורמליות) עבור 415 (64.54%), 114 (17.7%) ו-114 (17.7%) מטופלים בהתאמה. ברמות הבסיס DAS28-ESR ו-HAQ-DI היו גבוהים יותר כאשר היה חוסר בוויטמין D בהשוואה לקבוצות 2 ו-3 יחד (P = 0.007 and P = 0.001) בהתאמה, גם עבור mTSS אך לא בוצרה מובהקת (p = 0.076). בניתוח רב משתני, מחסור בוויטמין D ברמות הבסיס נמצא בקורלציה ל-HAQ-DI לאחר 6 חודשים (OR 1.70) ול-mTSS לאחר 12 חודשים (OR 1.76).

לסיכום, מחסור בוויטמין D נמצא בקורלציה עם מחלה אקטיבית יותר וחמורה יותר ברמות הבסיס ועלול לחזות מוגבלות והתקדמות רדיווגרפית לאורך שנה אחת במטופלי RA מוקדמת.

מקור: 

Gaël Mouterde et al. (2020). The Journal of Rheumatology.  https://doi.org/10.3899/jrheum.190795

נושאים קשורים:  ויטמין D,  דלקת פרקים שגרונית,  מחקרים
תגובות