מחקרים

אופדסיטיניב (Upadacitinib) כמונותרפיה במטופלים עם דלקת פרקים ראומטית פעילה

בטיחות ויעילות אופדסיטיניב (Upadacitinib) כמונותרפיה לאחר החלפת טיפול במטוטרקסט בדלקת פרקים ראומטית פעילה

10.09.2019, 12:26
דלקת מפרקים (אילוסטרציה)

אופדסיטיניב הינה תרופה פומית, המעכבת באופן סלקטיבי את קולטן ה-JAK1. התרופה הוכחה כיעילה כאשר ניתנה בשילוב עם csDMARDsי(stable background conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs) במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית אשר לא הגיבו מספיק ל-csDMARDs.

במחקר זה (מחקר ה-SELECT-MONOTHERAPY) אשר בוצע ב-138 אתרים ב-24 מדינות החוקרים השוו את בטיחות ויעילות אופדסיטיניב כמונותרפיה לאחר החלפת טיפול ממטוטרקסט לעומת המשך טיפול עם מטוטרקסט במטופלים שלא הגיבו מספיק למטוטרקסט.

במחקר השתתפו מטופלים בני 18 שנים ומעלה אשר ענו לקריטריונים של דלקת פרקים ראומטית על פי ההגדרות של ה-ACR וה-EULAR. במחקר שהיה כפול סמיות המשתתפים חולקו באופן אקראי ביחס 2:2:1:1 לקבל אופדסיטיניב או להמשיך עם מטוטקרסט. החל מהשבוע ה-14, המטופלים אשר קיבלו מטוטקרסט קיבלו אופדסיטיניב 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם ביום.

התוצא העיקרי שנבדק היה אחוז המטופלים שהשיגו שיפור של 20% ב-ACRי(ACR20) בשבוע 14 ושיעור המטופלים שהגיעו לרמת פעילות מחלה נמוכה אשר הוגדרה כ-(DAS28י[CRP]) של 3.2 או נמוך מכך.

648 חולים התחילו את המחקר. 598 (92%) הגיעו לשבוע 14. בשבוע 14, 89 (41%) מתוך 216 מטופלים (95% CI 35-48) בקבוצת המטוטקרסט השיגו ACR20. לעומת זאת, בקבוצת האופדסיטיניב, 147 (68%) מ-217 המטופלים (62-74) שקיבלו 15 מ"ג ו-153 (71%) מתוך 215 המטופלים (65-77) שקיבלו 30 מ"ג השיגו ACR20י(P<0.0001 עבור שני המינונים לעומת מטוטקרסט). ציון DAS28י(CRP)  של 3.2 או נמוך מכך הושג על ידי 42 (19%) מ-216 המטופלים (95% CIי14-25) בקבוצת המטוטקרסט, 97 (45%) מ-217 (38-51) המשתתפים בקבוצת האופדסיטיניב 15 מ"ג ו-114 (53%) מ-215 (46-60) המשתתפים בקבוצת האופדסיטיניב 30 מ"ג (P<0.0001 לשני המינונים אל מול המטוטקרסט).

שיעור תופעות הלוואי בשלוש קבוצות הטיפול היה דומה (47-49% בכל קבוצה). הרפס זוסטר דווח על ידי מטופל אחד בקבוצת המטוטרקסט הרציף (<1%), שלושה מטופלים בקבוצת האופדסיטיניב 15 מ"ג (1%) ושישה מטופלים בקבוצת האופדסיטיניב 30 מ"ג (3%). במחקר נצפו שלושה אירועים של ממאירויות (1[1%>] בקבוצת המטוטקרסט הרציף ושתיים [1%] בקבוצת האופדסיטיניב 15 מ"ג).

כמו כן, דווחו 3 אירועים קרדיווסקולריים שגרמו להפסקת הטיפול (אחד [1%] בקבוצת האופדסיטיניב במינון של 15 מ"ג ושתיים [1%>] בקבוצת ה-30 מ"ג. אירוע תסחיף ריאתי שגרם להפסקת הטיפול דווח פעם אחת בקבוצת האופדסיטיניב 15 מ"ג (1%>). מוות אחד דווח כתוצאה משבץ המוראגי אחרי קריעת מפרצת (1%> מקבוצת האופדסיטיניב במינון של 15 מ"ג).

החוקרים מסכמים כי אופדסיטיניב כמונותרפיה מדגימה שיפור מובהק סטטיסטית בתוצאים קליניים ותפקודיים לעומת מטוטרקסט באוכלוסייה זו של חולים שאינם מגיבים היטב למטוטרקסט. תופעות הלוואי שנצפו היו דומות לאלו שנמצאו במחקרים קודמים.

מקור: 

Smolen, J.S  et al. (2019) Lancet. 393(10188), 2303

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת דלקת פרקים ראומטית,  אופדסיטיניב,  מטוטקרסט