מחקרים

הקשר בין דלקת מפרקים שגרונית לאי ספיקת לב

מחקר בדק את הסיכון לאי ספיקת לב - איסכמית, שאינה איסכמית ושתיהן - בקרב חולים עם דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis)

בעיות לב (צילום: אילוסטרציה)

נכון להיום לא ידוע אם הסיכון המוגבר לאי ספיקת לב (HF) בדלקת מפרקים שגרונית (RA) הינו עצמאי ואינו תלוי בהימצאותה של מחלת לב איסכמית.

המחקר הנוכחי בחן את הסיכון היחסי ל-HF איסכמית ,HF שאינה איסכמית ושני הסוגים בחולי RA על מנת להעריך את ההשפעה של RA על אי ספיקת לב.

במחקר בוצע שימוש בשני מדגמים של חולי RA ממאגרי מידע רפואיים בשבדיה ובוצעה התאמה והשוואה ביחס של 1:10 למשתתפים מהאוכלוסייה הכללית.

אבחנה ראשונית של אי ספיקת לב הוערכה על פי נתונים ממאגרי המידע. סיווג לאי ספיקת לב איסכמית או שאינה איסכמית בוצע על בסיס הנוכחות של מחלת לב-איסכמית (IHD). סיכון יחסי לאבחנה של אי ספיקת לב טרם התחלתה של דלקת הפרקים השיגרונית חושב באמצעות יחסי סיכויים (Odds Ratio). סיכון יחסי לאי ספיקת לב באנשים עם RA חושב כיחס סיכונים (Hazard Ratio).

תוצאות המחקר הדגימו, כי אבחנה של אי ספיקת לב לא הייתה נפוצה יותר באנשים עם RA מאשר באוכלוסייה הכללית. בקבוצת ה-RA שאובחנה לאחרונה יחסי הסיכונים להתפתחות אי ספיקת לב (שני הסוגים), אי ספיקת לב איסכמית ואי ספיקת לב שאינה איסכמית היו בין 1.22 ל-1.27.

הסיכון לאי-ספיקת לב שאינה איסכמית עלה במהירות לאחר אבחנת דלקת הפרקים, וזאת בניגוד לסיכון לאי-ספיקת לב איסכמית. פעילות RA גבוהה נמצאה כקשורה בכל סוגי אי ספיקת הלב אך הקשר נמצא כבולט במיוחד באי ספיקת לב שאינה איסכמית.

בקבוצת החולים עם אבחנת RA ללא תלות בזמן, יחסי הסיכונים היו בין 1.71 ל-1.88 לסוגי אי ספיקת הלב השונים.

החוקרים סיכמו, כי חולים עם דלקת פרקים שגרונית נמצאים בסיכון גבוה לפתח אי ספיקת לב שלא ניתן להסבירה על ידי הסיכון המוגבר שלהם לפתח מחלת לב איסכמית. הסיכון המוגבר לפתח אי ספיקת לב התרחש מוקדם ונמצא כקשור בחומרת ה-RA.

מקור:
Mantel, A. et al. (2017) Journal of the American College of Cardiology. 69(10)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  IHD,  דלקת פרקים שגרונית,  RA
תגובות