מחקרים

טיטרציה גבוהה של anti-CCP2 מנבאת דלקת מפרקים שגרונית באוכלוסייה הכללית

במחקר תאומים גדול נמצא, כי בעוד שסרולוגיה חיובית ל-ACPA לא העידה תמיד על דלקת מפרקים שגרונית (RA), טיטרציה גבוהה של anti-CCP2, כמו גם רמות גבוהות של ACPA, העידו ברוב המקרים על המחלה

05.05.2016, 10:36
דלקת מפרקים שגרונית (צילום: אילוסטרציה)

ACPAי(Anti-citrullinated protein antibodies) הוא נוגדן ספציפי לדלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis - RA), אך הדיוק האבחנתי של ACPA עדיין לא הוערך כראוי בקרב האוכלוסייה הכללית. מחקר זה בוצע כדי להעריך את הדיוק של ACPA באבחון RA בקרב האוכלוסייה הכללית ולאפיין את דפוס הזיהוי של פפטיד שעבר ציטרולינציה.

נאספו דגימות דם מאוכלוסיית תאומים גדולה שכללה 12,590 נבדקים. הדגימות נבדקו לאיתור ACPA על ידי anti-CCP2יELISA. כל הדגימות שנמצאו חיוביות ל-ACPA עברו בדיקות נוספות ב-ELISA עבור ארבעה סוגים שונים של ACPAs ספציפיים לפפטיד. מקרים של RA אותרו על ידי קישור למרשם המטופלים השבדי, הן בעת הגיוס למחקר והן לאחר חציון תקופת מעקב של 37 חודשים (טווח בין רבעוני: 31-49 חודשים).

350 מבין 12,590 ממשתתפי המחקר היו עם תוצאות חיוביות בבדיקת anti-CCP2, אשר מודדת את רמות ACPA. מבין 350 נבדקים אלו, 103 היו עם אבחנה של RA בזמן איסוף דגימת הדם והצטרפותם למחקר. במהלך תקופת המעקב (חציון: שלוש שנים), 21 מבין 247 הנבדקים הנוספים שנמצאו חיוביים ל-ACPA פיתחו גם הם RA.

בסך הכל, תוצאה חיובית בבדיקת anti-CCP2 היתה עם ערך נבואי חיובי (positive predictive value - PPV) של 29% עבור שכיחות RA בעת ההצטרפות למחקר וערך ניבוי שלילי (negative predictive value - NPV) של 99.6%. טיטרציה גבוהה (יותר מפי שלוש מערך הסף) של anti-CCP2 העלתה את ה-PPV ל-48%, עם NPV של 99.5%.

נבדקים שנמצאו חיוביים ל-ACPA והיו ללא RA, היו עם טיטרציות נמוכות יותר של anti-CCP2 ורמות נמוכות יותר של ACPAs ספציפיים לפפטיד, בהשוואה לנבדקים חיוביים ל-ACPA עם RA, והיו גם עם רמות גבוהות יותר של CRP בהשוואה לנבדקים שליליים ל-ACPA וללא RA.

לסיכום, לרמות גבוהות של ACPA, ובפרט לטיטרציה גבוהה של anti-CCP2, יש דיוק אבחנתי גבוה ל-RA במסגרת האוכלוסייה הכללית.

מקור:
Aase Haj Hensvold, Thomas Frisell, Patrik K E Magnusson, Rikard Holmdahl, Johan Askling,Anca Irinel Catrina. How well do ACPA discriminate and predict RA in the general population: a study based on 12 590 population-representative Swedish twins. Ann Rheum Dis Published Online First: 28 April 2016 doi:10.1136/annrheumdis-2015-208980

נושאים קשורים:  מחקרים,  ACPA,  דלקת מפרקים שגרונית,  anti-CCP2,  סרולוגיה חיובית,  נוגדנים עצמיים,  גורם ניבוי לדלקת מפרקים שגרונית,  ACPA ספציפי לפפטיד,  מחקר תאומים
תגובות